Despre

Așa cum există creatori de mobilă ori creatori de conținut, tot astfel, există și creatori de ficțiune. Sunt tipuri numeroase de construcție ficțională, la care iau parte echipe numeroase. Un om care potrivește luminile pentru un spectacol poate că nu creează o plăsmuire unitară, dar ia parte la una. El este un constructor, o rotiță a unui spectacol, un creator al unei părți fără de care ficțiunea nu funcționează.

Asociatia Creatorilor de Fictiune are ca scop promovarea unui tip sincretic de creație, situat la granița dintre artele ficțiunii, domeniu care se conturează tot mai clar în ultima vreme.

Între literatură, artele plastice, film sau muzică există numeroase zone de manifestare comună, care au dus la apariția unor specii noi, precum filmul de artă, clipurile artistice, pictura tematică, muzica bazată pe text sau temă literară, poezia ca manifestare vizuală, numeroasele forme ale artelor spectacolului, micro-ficțiunile, flash-ul literar etc.

Asociația își propune să reunească artiști din toate domeniile, dar și exegeți care contribuie la propulsarea și înțelegerea ficțiunii.

Între categoriile profesionale pe care le are în vedere asociația se numără scriitori, actori, artiști plastici, cineaști, regizori, critici și cronicari din domeniul ficțiunii, fotografi, creatori de concepte artistice, oameni capabili să creeze etc.

Asociația are ca principale domenii de activitate:

 

Pot face parte din ACF toți cei care cred în arta hibridă.

Înscrierea în ACF se face prin mesaj simplu+mini-bio profesional, trimis la contact@asociatia-creatorilor-de-fictiune.ro

Citim mesajul și vă invităm alături de noi. Dacă nu vă regăsiți la rubrica membri, înseamnă că prezentarea n-a fost suficient de convingătoare.

ACF este înscrisă în Registrul entităților de cult din 16 08 2021.

ACF

Bulevardul Bălcescu nr 7, ap. 3, București