Ciprian BOGDAN

Lector la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, cu un doctorat despre problema identității în discursul filosofic modern, interesul său de cercetare a vizat cu precădere moștenirea teoretică și politică a Școlii de la Frankfurt (Theodor W. Adorno și Jürgen Habermas). Recent a publicat o carte despre critica ideologiei în opera lui Adorno (Cum să ne uităm la ideologie. O reconstrucție a fizionomiei sociale la Th. W. Adorno, Eikon, București, 2019).