Alex CISTELECAN

Absolvent de filosofie, doctor în teorie politică, Alex este redactor al revistei Vatra, lector univ. la UMFST, Tg. Mureș.