Iulian GRIGORIU

Iulian Grigoriu a scris mai multe cărți de poezie dintre care a publicat: 1997 – „Dulcele timp pentru răpunerea răilor”, 2002 – „Frumosul măturător al băilor”, 2007 – „Niște prieteni și Hrist”, 2013 – „Eu, prea-străinul”; romanul logico-filosofic „Cu Wittgenstein la mănăstire” a apărut în 2003 la editura Paideia. A scris critică literară, eseuri, jurnal (2019 – „Revoluția mea, Jurnal de voyeur social”); preocupat de filosofie, publică articole și lucrări în domeniul logicii și filosofiei limbajului (2017 – „Prolegomene pentru o filosofie wittgensteiniană a matematicii”). Cu cele mai multe cărți încă în manuscris, Iulian Grigoriu este adept al societăților întrunite în jurul mirării de a fi („Thauma, instituția mirării cugetătoare”).