Ștefan LEMNY

Istoric, specialist în istoria sec. al XVIII-lea și în istoria culturii, fost cercetător la Institutul de istorie « A. D. Xenopol », responsabil al colecțiilor de istorie pentru Europa Centrală și de Est la Biblioteca Națională a Franței (Paris), face parte din mai multe colective de cercetare din Franța. A publicat în România numeroase studii, între care volumele Originea și cristalizarea ideii de patrie în cultura română (1986) ; Românii în secolul XVIII. O bibliografie (1988) ; Eminescu – sens, timp și devenire istorică (1989) ; Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc (1990, carte reeditată în 2017) s.a. In Franța a publicat monografiile Jean-Louis Carra : la vie d’un révolutionnaire (2000), Emmanuel Le Roy Ladurie, une vie face ă l’histoire (2018). Colaborează la diverse reviste de istorie (Revue de synthèse, Revue historique, L’Histoire, Revue d’histoire moderne et contemporaine, etc.). Un volum de referință este Les Cantemir : l’aventure européenne d’une famille princière au XVIIIe siècle, carte apărută la Paris (2009), tradusă în română (în două ediții succesive, 2010 și 2013), salutată de presa de specialitate și culturală din diferite țări, distinsă cu premiul « N. Iorga » al Academiei Române (2011) și alte premii. In continuarea acesteia, se înscrie lucrarea de sinteză Dimitrie Cantemir : un principe român în zorile Luminor europene (în ediție trilingvă : română, engleză și franceză), 2019. A fost distins cu Premiul de excelență de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (2018) și « Meritul Bucovinei » din partea Consiliului Județean Suceava (2018). Din 2019, este membru de onoare al Institutului de istorie A. D. Xenopol de la Iași.