Adrian LESENCIUC

Poet și prozator, eseist și cronicar literar, a publicat mai multe volume de versuri, între care Antifilosofia (1998); Copilul-genune (1999); Laocoonia (2000), Joc terț (2015), dar și romanele Cimitirul eroilor (2017), Limbile vântului (2018), Balada (2020); Diez (2020), precum și eseuri, studii și alte scrieri nonficționale. Premii literare: Premiul Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România pentru proză, pentru romanul Moartea noastră cea de toate zilele, în 2009; Premiul „Cartea Anului” la Colocviul Romanului Românesc, Alba-Iulia (2018) pentru romanul Cimitirul eroilor. Romanul Limbile vântului a fost nominalizat la Premiul Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2018. ș.a. Este profesor universitar, președintele filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor.