Constantin MANEA

Conferențiar la Universitatea din Pitești, autorul mai multor studii și articole, traducător.