Ramona MIHĂILĂ

Profesor universitar, cu studii numeroase în domeniul literaturii și al antropologiei genului, prorector, cu activitate importantă la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Ramona Mihăilă este autoarea și (co)-editora a 25 de cărți despre strategii narative, scrieri feminine și studii de gen. A participat la peste 250 de conferințe și a publicat în reviste internaționale de top (indexate în baze de date). A fost profesor invitat la Arizona State University, cercetător la Library of Congress, Washington, Chawton House Library și University of Southampton, Huygens Royal Institute, The Hague, National Library of Vienna, beneficiară de granturi pentru participarea la conferințe: Hogeschool University , Bruxelles, Université Paris-Est Créteil, Universitatea Philipps, Marburg etc. Ramona Mihăilă este Expertă Studii de gen și expertă EURAXESS (Carta Europeană pentru Cercetători și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor) la Comisia Europeană . Coordonează proiecte europene privind studiile de gen, scris feminin, locuri urbane literare. Este redactor executiv al revistei Journal of Research in Gender Studies, Addleton Academic Publishers, New York.