Petronela MIHALCEA

Este pictoriță, conservator muzeograf, autoare a unor proiecte creative cuprinzând specialiști în muzeografie, etnofolclor, arte plastice.