Alexandra RUSCANU

Masterandă la Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, este interesată, cu precădere, de imaginarul identității feminine în literatură, gender și sexuality studies, feminism și corporalitate. A participat activ în cadrul proiectului Distant Reading for European Literary History, contribuind la alcătuirea unui corpus multilingvistic, European Literary Text Collection (ELTeC). A publicat numeroase lucrări în volume colective și reviste literare, cea mai notabilă și recentă fiind un studiu integrat în volumul Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri și de azi.