Iulia TICĂRĂU

Scrie studii, eseuri, recenzii, domeniile sale de interes fiind literatura evreiască din România, gramatica normativă și limba română ca limbă străină. Este asistent universitar doctorand la Facultatea de Litere și Arte ( ULBS).