Camelia Adriana ȚUGLEA

A tradus din Jacques Derrida, Amélie Nothomb, Atiq Rahimi, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Marie Ndiaye, Frédéric Beigbeder, Leila Slimani, Marguerite Duras, Georges Bataille, pentru o serie de reviste, printre care «Viața Românească», «Tomis», «Vatra», «Paradigma». A publicat mai multe studii academice, unele în volumele « Mihai Eminescu - Poésies/Poezii », ediție bilingvă italiano-română, Editura Pontica, 2000, «Cvasitratat de/spre literatură», Editura Paralela 45, 2009, «Emil Cioran - Il nulla », Mimesis Edizioni, Milano, 2014. Actualmente este doctorandă cu o teză în limba franceză despre tema spațialității în romanul polițist și recent a participat la Colocviul international „Simenon et le cinéma : du roman au film, un pari risqué ?”, care a avut loc la Atena , organizat de Centrul de studii „Georges Simenon” de la Universitatea din Liège și Universitatea Națională din Atena.