Monica TURCU

Artist vizual, licențiată în arte plastice și absolvent de Master în pictură. Preocupările sale artistice sondează modelele vizualității și conexiunea lor cu dimensiunea conceptuală, transpunerile de fond și de aparență ale ideii în formatul expresiei plastice. De asemenea, este interesată de multi-medialitatea artelor, creațiile sale sintetizând dimensiunea interdisciplinara a actului de reprezentare. Pentru Monica Turcu, arta și demersul creator sunt metodologia de observare, transformare, resemantizare și proiectare a imaginarului (și, prin extensie, a ficționalului) în concret. Eficientizarea articulării unei expresii materiale (fizice, palpabile, dar mai ales semnificante) ce se revendică și se extrage din orizontul mental constituie o preocupare recurentă a artistei. A expus la numeroase evenimente expoziționale, fiind premiată atât în țară, cât și în străinătate.