Siyi-Sabrina ZHANG

Studentă a Facultății de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”, Iași, este pasionată de grafică digitală, cât și de tehnici artistice tradiționale. A colaborat cu Emanuela Ilie, critic literar, conf. dr., la Facultatea de Litere, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în elaborarea conceptului de grafică și ilustrație a cărții *Doina Ruști. Lumi, istorii ”combinații istorice *(2022). A publicat un eseu despre ”Simion Liftnicul”de Petru Cimpoeșu, în volumul Simpozionului Național, ”Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri și de azi.”