Mădălina MANGALAGIU

Masterandă în traductologie (Universitatea din București), scriitoare la debut.